Golf Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Premium Member
Joined
·
18,246 Posts
Discussion Starter · #1 ·
* 2008 Azuma Yano
* 2007 Shingo Katayama
* 2006 Taichi Teshima
* 2005 David Smail
* 2004 Toru Taniguchi
* 2003 Naomichi Ozaki
* 2002 Scott Laycock
* 2001 Toshimitsu Izawa
* 2000 Nobuhito Sato
* 1999 Shigeki Maruyama
* 1998 Nobuhito Sato
* 1997 Masashi Ozaki
* 1996 Shigeki Maruyama
* 1995 Shigeki Maruyama
* 1994 Brian Watts
* 1993 Ikuo Shirahama
* 1992 Masahiro Kuramoto
* 1991 Isao Aoki
* 1990 Saburo Fujiki
* 1989 Roger Mackay
* 1988 Masashi Ozaki
* 1987 David Ishii
* 1986 Tateo Ozaki
* 1985 Masahiro Kuramoto
* 1984 Masahiro Kuramoto
* 1983 Eitaro Deguchi
* 1982 Hsieh Min-Nan
* 1981 Hale Irwin
* 1980 Bob Gilder
* 1979 Lanny Wadkins
* 1978 Hiroshi Ishii
* 1977 Fujio Kobayashi
* 1976 Takashi Murakami
* 1975 Yoshitaka Yamamoto
* 1974 Graham Marsh
* 1973 Hiroshi Ishii
* 1972 Hsieh Min-Nan
 
1 - 1 of 1 Posts
Top