Golf Forum banner

1 - 1 of 1 Posts

·
Premium Member
Joined
·
18,246 Posts
Discussion Starter #1
Token Homemate Cup

* 2009 Koumei Oda
* 2008 Katsumasa Miyamoto
* 2007 Yui Ueda
* 2006 Wayne Perske
* 2005 Tadahiro Takayama
* 2004 Hiroyuki Fujita
* 2003 Andre Stolz

Token Corporation Cup

* 2002 Toru Taniguchi
* 2001 Shingo Katayama
* 2000 Nobuo Serizawa
* 1999 Masashi Ozaki
* 1998 Hajime Meshiai
* 1997 Masashi Ozaki
* 1996 Yoshinori Kaneko
* 1995 Todd Hamilton

Token Cup

* 1994 Craig Warren
* 1993 Hajime Meshiai

Daiichi Cup


* 1992 Tze-Ming Chen

Daiichi Fudosan Cup

* 1991 Saburo Fujiki

KSB Open Daiichi Fudosan Cup


* 1990 Brian Jones

Daiichi Fudosan Cup unofficial event


* 1989 Naomichi Ozaki
 
1 - 1 of 1 Posts
Top